Kênh chia sẻ kiến thức cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với hóa đơn giấy, hình thức hóa đơn điện tử đang ngày càng trở nên phố biến với hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải kế toán nào cũng xử lý nghiệp vụ thành thạo trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử dù doanh nghiệp đó sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hay hóa đơn bán hàng điện tử. Trong bài viết này, chi tiết cách xử lý đối với trường hợp sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến quý bạn đọc đang quan tâm.

1. Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ với hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bạn cần xử lý lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử theo từng trường hợp.

1.1. Trường hợp hóa đơn bị sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử và người bán chưa gửi cho người mua

Khi đó, bên bán hàng cần xử lý như sau:

Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Bên bán lập hóa đơn điện tử thay thế mới, đảm bảo có ký số, ký điện tử, gửi tới cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn mới, thay thế hóa đơn đã sai sót.

1.2. Trường hợp hóa đơn điện tử sai địa chỉ song đã được gửi cho người mua

Đối với trường hợp này, kế toán bên bán cần xử lý:

Bên bán sẽ thông báo cho bên mua về việc hóa đơn có sai sót.

Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP rồi gửi tới cơ quan thuế và không phải lập lại hóa đơn mới.

2. Cách xử lý lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Với hóa đơn điện tử có lỗi sai địa chỉ trên nội dung, nếu bên bán chưa gửi cho bên mua thì chỉ cần hủy bỏ và lập hóa đơn điện tử mới là được. Tuy nhiên, nếu như hóa đơn điện tử gặp lỗi sai địa chỉ và đã được gửi tới bên mua thì bên bán chỉ cần thông báo cho bên mua về việc hóa đơn điện tử xảy ra sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

Hoặc với trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử sai này đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

3. Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai địa chỉ

Thực tế, các hóa đơn điện tử khi gặp lỗi sai địa chỉ, bên bán đã gửi cho bên mua và đã tiến hành kê khai thì cả hai bên bán và mua sẽ phải lập biên bản điều chỉnh sai sót rồi mới lập hóa đơn điều chỉnh.

Mẫu biên bản điều chỉnh sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử sẽ được tiến hành theo quy định của theo Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh 

Để kê khai thuế qua mạng cần những gì?

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý rằng, biên bản điều chỉnh lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử muốn hợp pháp phải đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu dưới đây:

– Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải trùng khớp với nhau.

– Nội dung của biên bản điều chỉnh hóa đơn phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày/tháng/năm… ký hiệu…; xuất hóa đơn điều chỉnh số… ngày/tháng/năm… ký hiệu …; nội dung điều chỉnh.

– Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử phải có ký điện tử của bên bán và bên mua, phải được lưu trữ ở dạng dữ liệu điện tử. Đối với trường hợp bên mua không có chữ ký điện tử thì bên bán và bên mua phải lập văn bản thỏa thuận bằng giấy, có ghi rõ sai sót và chữ ký, đóng dấu của 2 bên.