Trang tin cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp

Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng. Với những doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu xảy ra lỗi không cài được HTKK để nộp hồ sơ qua mạng, kế toán có thể tiến hành kê khai và nộp trực tiếp. Dưới đây là chi tiết về cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp mà nhiều doanh nghiệp cần biết.

 

Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Đối tượng áp dụng: DN có hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
Cách tính: Thuế GTGT phải nộp = GTGT x Thuế suất GTGT

Trong đó GTGT = Giá thanh toán bán ra – Giá thanh toán mua vào tương ứng

– Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.

– Giá thanh toán được mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác bán ra tương ứng.

kê khai thuế

Hồ sơ khai thuế: Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

 

Trường hợp DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đối tượng áp dụng: DN, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức 01 tỷ đồng; DN, hợp tác xã mới thành lập (trừ đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; Tổ chức khác không phải là DN, hợp tác xã.

Cách tính: Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

Trong đó tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được tính theo từng hoạt động cụ thể:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác 2%.

Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ % trên doanh thu đối với doanh thu này.

Một số điều doanh nghiệp cần lưu ý:

– Các cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế giá trị gia tăng theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định;

– Nếu người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

– Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán theo công thức trên.

DN đã sẵn sàng trước thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Các chức năng chính của thuế điện tử eTax 

Hiện nay, trên phần mềm hỗ trợ khai thuế có các biểu mẫu về thuế GTGT, kế toán có thể khai trực tiếp trên đó. Trường hợp lỗi hoặc chưa cài đặt được HTKK, kế toán chuẩn bị hồ sơ gồm Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu).