Trang tin cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp

Dù đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng với một số kế toán thì đôi khi vẫn gặp phải các vướng mắc trong quá trình xử lý nghiệp vụ như bị báo lỗi hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng, hóa đơn điện tử hợp lệ cần đáp ứng yêu cầu nào, những quy định về hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử là gì,… Để chia sẻ gánh nặng với kế toán, quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử cùng đối tượng được hoàn thuế GTGT sẽ được gửi đến quý bạn đọc thông qua bài viết này.

Hoàn thuế GTGT là việc ngân sách nhà nước trả lại cho doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân không thuộc diện chịu thuế.

hoàn thuế GTGT

Hoàn thuế GTGT điện tử là một hình thức mới và mới chỉ được thí điểm áp dụng ở một số tỉnh thành trên cả nước hiện nay. Vì vậy hoàn thuế GTGT điện tử được áp dụng thí điểm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Hoàn xuất khẩu;

– Hoàn dự án đầu tư có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế thuộc các tỉnh thành được áp dụng;

Cơ quan thuế được chọn áp dụng thí điểm phải có trách nhiệm lựa chọn DN có hồ sơ đề nghị hoàn thuế đáp ứng được các tiêu chí của Tổng cục Thuế đưa ra và thuộc các trường hợp nêu trên.

Doanh nghiệp được cơ quan thuế lựa chọn sẽ tự xác định số tiền thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế để lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử.

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định

– Các tài liệu khác theo quy định tại các điều từ Điều 50 đến Điều 56 (trừ Điều 53) của Thông tư số 156/2013/TT-BTC

– Văn bản giải trình, tài liệu bổ sung Văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế (trong trường hợp bổ sung hoặc hủy hoãn thuế)

Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đối với người nộp thuế bao gồm các bước:

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 2: Người nộp thuế nhận thông báo từ cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử, việc xác nhận nộp và thời gian trả lời kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử 

Những điều cơ bản về kê khai thuế qua mạng kế toán nên biết 

Bất ngờ trước những tiện ích mà hóa đơn điện tử mang lại cho DN

Bước 3: Người nộp thuế nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử (các Thông báo, Quyết định trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế) từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Với trường hợp người nộp thuế muốn giải trình, bổ sung thêm các thông tin, tài liệu, thì sẽ thực hiện các thao tác trên bằng cách gửi những văn bản giải trình, hồ sơ bổ sung thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Trường hợp muốn huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử, người nộp thuế sẽ gửi văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ gửi quyết định hoàn thuế, hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử trung gian.

– Nhờ cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế có thể biết được hồ sơ hoàn thuế của mình đang được giải quyết chưa, có vướng mắc gì không, hoặc cần phải bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ gì không thông qua mạng.

– Trong vòng 6 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế sẽ nhận được câu trả lời có hay không được hoàn thuế từ cơ quan thuế.

Doanh nghiệp nên lưu ý khi tiến hành làm thủ tục hoàn thuế:

– Đối với hồ sơ khai thuế đã có đầy đủ các nội dung khai đề nghị hoàn thuế thì thực hiện đồng thời hai việc lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử.

– Còn đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế là giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN và các tài liệu kèm theo thì người nộp thuế sẽ thiết lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế, ký điện tử và gửi tiền đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.